Khám phá và thành công tại thị trường mới

Yêu cầu khi tham gia chương trình:

- Người nộp đơn Đầu tư tối thiểu 500.000EUR vào tài sản ở Tây Ban Nha (Bất động sản, nhà ở thương mại…); sở hữu bất động sản tổng giá trị từ € 500,000 trở lên.

- Người nộp đơn phải có hộ chiếu hợp lệ và cư trú hợp pháp tại Việt Nam

- Hồ sơ bao gồm vợ chồng và con dưới 18 tuổi.

– Ứng viên trên 18 tuổi

– Ứng viên có lý lịch tư pháp tốt, chưa từng bị từ chối nhập cảnh ở bất cứ quốc gia EU nào và chưa từng cư trú bất hợp pháp tại Tây Ban Nha

– Ứng viên phải có bảo hiểm y tế để trang trải cho sức khỏe của mình khi ở Tây Ban Nha

– Ứng viên phải có nguồn tài chính để hỗ trợ cho cá nhân và gia đình mà không làm việc tại Tây Ban Nha. Số tiền minimum 25,600EUR/đương đơn chính/năm và 6,400EUR/người phụ thuộc/năm.

Yêu cầu để cấp thẻ thường trú Tây Ban Nha:

- Visa tạm trú sẽ được gia hạn tối đa 5 năm. Tuy nhiên, nếu muốn lên thường trú, bạn cần cư trú tối thiểu 6 tháng/năm trong vòng 5 năm.

- Nhà đầu tư có thẻ cư trú sẽ nộp đơn có được thẻ thường trú vĩnh viễn và nhập quốc tịch Tây Ban Nha theo quy định của pháp luật.

Các hồ sơ cần cung cấp của chương trình Visa vàng Tây Ban Nha:

– Hộ chiếu còn hiệu lực;

– Bảo hiểm sức khỏe

– Lý lịch tư pháp

– Bằng chứng về khả năng tài chính để hỗ trợ ứng viên và gia đình trong thời gian ở Tây Ban Nha

- Bằng chứng về khoản đầu tư: Nếu mua tài sản, yêu cầu Giấy chứng nhận đăng ký tài sản và hợp đồng mua tài sản


Email: contactus@vietnaminsight.biz     Di động: +84 908 143 488/ 909 924 588     Tel: +8428 3914 6355