Khám phá và thành công tại thị trường mới

DỊCH VỤ CỦA VIS


VIS cung cấp dịch vụ cho các công ty Việt Nam có nhu cầu mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. Các dịch vụ được thiết kế dựa trên nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp tìm con đường giải quyết thành công những khó khăn thách thức trong các giai đoạn của chiến lược mở rộng thị trường quốc tế. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm và không giới hạn những tư vấn sau:Thông tin cần thiết cho nghiên cứu ban đầu của kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài: những thông tin này có thể là nghiên cứu tổng quan nhu cầu thị trường của một số thị trường tiềm năng; thông tin về yếu tố kinh tế; môi trường chính trị và xã hội; môi trường pháp lý và thuế quan; vị trí và cơ sở hạ tầng; sự tương đồng về văn hóa; ...


Các thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp khi lựa chọn thị trường phù hợp: những thông tin này sẽ chi tiết và chính xác cho thị trường được lựa chọn ví dụ hệ thống pháp lý và thuế quan; ưu đãi từ chính phủ cho những sản phẩm/ dịch vụ từ nước ngoài; văn hóa kinh doanh; nguồn nhân lực; các rào cản thương mại khác; ...


Những thông tin chi tiết và hỗ trợ chính xác giúp cho các công ty xây dựng và thực hiện chiến lược mở rộng thị trường ra nước ngoài: kết nối với những đối tác tiềm năng; xây dựng cơ chế hợp tác phù hợp; thiết lập cơ cấu hoạt động hiệu quả nhất; nghiên cứu thị trường của một sản phẩm cụ thể để xác định phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu chính xác; cung cấp thông tin đối thủ cạnh tranh để các công ty định vị bản thân trên thị trường; lựa chọn kênh phân phối và kế hoạch tiếp thị; giá cả; chiến lược cung ứng; quản lý ngoại hối và kiểm soát rủi ro tỷ giá; đưa ra giải pháp tài chính; làm thế nào để kết nối với những mối liên hệ trong kinh doanh; kế hoạch rút khỏi thị trường; ...

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank - 2/7/2023 7:59:06 AM
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15,819.58 15,979.37 16,494.14
CAD 17,063.87 17,236.23 17,791.49
CHF 24,689.57 24,938.96 25,742.35
CNY 3,385.47 3,419.67 3,530.36
DKK - 3,339.77 3,468.11
EUR 24,669.21 24,918.39 26,050.56
GBP 27,543.62 27,821.84 28,718.11
HKD 2,915.06 2,944.50 3,039.36
INR - 284.69 296.11
JPY 172.56 174.30 182.68
KRW 16.30 18.11 19.86
KWD - 76,782.13 79,862.10
MYR - 5,455.32 5,575.02
NOK - 2,249.73 2,345.55
RUB - 323.44 358.09
SAR - 6,237.03 6,487.21
SEK - 2,177.66 2,270.41
SGD 17,264.81 17,439.20 18,000.99
THB 618.31 687.01 713.41
USD 23,270.00 23,300.00 23,640.00
Đối tác

Email: contactus@vietnaminsight.biz     Di động: +84 908 143 488/ 909 924 588     Tel: +8428 3914 6355